Ydelser  Leverancer

Til inspiration kan du herunder se eksempler på nogle af de services og aktiviteter jeg arbejder med.

 • Virksomhedsledelse:
  • Strategiplan og implementering
  • Forretningsplan og start-ups
  • Samarbejdet mellem direktion og bestyrelsen
  • Organisationsændring
  • Generationsskifte
  • Investorsøgning
  • Udvikling af ledelsesmæssige kompetencer
  • Ledelseskommunikation (Motiverende kommunikation)
  • Løsning af konflikter/kriser
  • Udarbejde finansieringsoplæg
  • Bankskifte
 • Bestyrelsesarbejde og Advisory Board

  • Jeg påtager mig opgaver som  bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem med kompetencer indenfor: Ledelse, kommunikation, finansiering, økonomi, regnskab, risici og organisationsudvikling
  • Rekruttering til bestyrelse og Advisory Boards
 • Administration

  • Strukturering af bogholderi, administration og sagsbehandling
  • Optimering af virksomhedens forretningsgange
  • Ny kreditpolitik
  • Kreditvurdering
  • Forstå et regnskab

Du er meget velkommen til at spørge om services, der ikke er nævnt ovenfor. Måske en fra Vækst-Net kan klare opgaven.

Afhængig af en given opgaves beskaffenhed og varighed, kan jeg tilbyde at løse den mod fakturering pr. time, eller fakturering til en fast pris. Jeg fakturerer mine kunder den 20. i hver måned for den foregående periode 21. – 20.

Jeg tilbyder også salg af klippekort med rabat på timeprisen med 10 eller 20 klip/timer.

Af hensyn til fortrolighed overfor mine kunder offentliggør jeg ikke nogen referenceliste, men du kan læse mere her.