Services

Hvilke services tilbyder jeg?
Jeg tilbyder sparring og rådgivning til ledere i mindre og mellemstore virksomheder.
Jeg starter altid med at holde et uforpligtende møde med en potentiel kunde.
Herunder kan du se mine services.

Virksomhedsledelse:

Ledelseskommunikation (Motiverende kommunikation)
Udvikling af ledelsesmæssige kompetencer
Styr SELV din tid. “Tag din kalender tilbage”
Personalemøder
Forretningsgange og procesbeskrivelser
Organisationsopbygning
Effektivisering
Strategiplaner og implementering
Samarbejdet mellem direktion og bestyrelsen
Løsning af konflikter/kriser
Generationsskifte

Bestyrelsesarbejde og Advisory Board 

Jeg påtager mig opgaver som bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem med kompetencer indenfor: Ledelse, strategi, kommunikation, personale, finansiering, økonomi, regnskab, risici og organisationsudvikling.
Rekruttering til bestyrelse og Advisory Boards.